dr in┐. Piotr Wojciechowski
Instytut Chemii Nieorganicznej
i Metalurgii Pierwiastkˇw Rzadkich
Politechnika Wroc│awska
50-372 Wroc│aw
ul. Smoluchowskiego 23
siechu@ichn.ch.pwr.wroc.pl

Siechu