Schemat ataku losowego alfa-amylazy

Podjednostki glukozy w amylozie przedstawiono schematycznie jako sześciokąty, poziome linie pomiędzy nimi symbolizują wiązania alfa-1,4-glikozydowe. Miejsce ataku alfa-amylazy wskazuje czerwona strzałka skierowana pionowo w dół. Przyjęto że koniec redukujący amylozy znajduje się po lewej stronie animacji.

Rozpatrywane są dwa typy zderzeń: