Schemat ataku wielokrotnego beta-amylazy

Podjednostki glukozy w amylozie przedstawiono schematycznie jako sześciokąty, poziome linie pomiędzy nimi symbolizują wiązania alfa-1,4-glikozydowe. Miejsce ataku beta-amylazy wskazuje czerwona strzałka. Przyjęto że koniec redukujący amylozy znajduje się po lewej stronie animacji.

Rozpatrywane następujące typy zderzeń: