Model upłynniania cząsteczki amylopektyny przy udziale alfa-amylazy

Model upłynniania cząsteczki amylopektyny przy udziale alfa-amylazy

Schemat ataku alfa-amylazy na cząsteczkę amylopektyny. W zależności od typu alfa-amylazy mogą powstawać różne produkty końcowe (liniowe oligosacharydy oraz dekstryny graniczne).

Podjednostki glukozy zaznaczono jako okręgi niebieskie lub brązowe (w przypadku punktów rozgałęzienia). Miejsce ataku enzymu ("cięcia") zaznaczono czerwoną strzałką.