Logo PWr

Department of Chemistry, Wroclaw Uniwersity of Technology

Institute of Chemical Ingeenering


Instytut Inżynierii Chemicznej I Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej I-13

50-373 Wrocław · ul. Norwida 4/6 (budynek C-6) · telefon: 3203902

mgr inż. Piotr Wojciechowski

adres poczty elektronicznej: Send e-mail(siechu@ichn.ichn.ch.pwr.wroc.pl)

adres strony WWW w Internecie: http://www.iic.pwr.wroc.pl/~siechu


Spis treści:

Page under construction

Click here! Typy inhibicji produktami reakcji

Click here! Inhibicja kompetycyjna

Click here! Schemat ataku losowego alfa-amylazy na amyloze (animacja) (English version is also avariable: Schematic model of alfa-amylase random attack mechanism)

Click here! Schemat ataku losowego alfa-amylazy na amylopektyne (rysunek)

Click here! Schemat ataku wielokrotnego beta-amylazy na amyloze (animacja) (English version is also avariable: Schematic model of beta-amylase multiple attack mechanism)

Click here! Schemat ataku beta-amylazy na amylopektyne (rysunek)

Click here! Ogólne założenia modelu iteracyjnego enzymatycznej hydrolizy skrobi

Click here! Program symulujący reakcje hydrolizy skrobi przy udzile enzymów amylolitycznych

Click here! Publikacje