Udostępnianie informacji naukowych przez sieć internet
Dariusz Dudkiewicz
§ , Piotr WojciechowskiŞ

§ Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Ş Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej

Wystąpienie jest nawiązaniem do prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej zajęć “Desk top publishing z elementami HTML”. Program kursu obejmuje m. in.: podstawy konfigurowania sprzętu i oprogramowania; obsługę pakietów MS Office Professional, Corel Draw i Adobe Photoshop; pracę z przeglądarkami Netscape Navigator i MS Internet Explorer; multimedia: włączanie dźwięku i animacji do prezentacji na stronach WWW; skanowanie obrazu i obróbkę plików graficznych; tworzenie przykładowych apletów w języku JAVA; podstawy języka VRML.

Szczególną uwagę zwrócona na następujące zagadnienia:

Przykłady obrazujące wybrane zagadnienia można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.iic.pwr.wroc.pl/~siechu/bio/publikacje/publikacje.html


Literatura:

  1. W. Macewicz, HTML, język opisu dokumentu hipertekstowego, ZNI “Mikom” (1997).
  2. K. Jamsa, S. Lalani, S. Weakley, Web programming, Jamsa Press (1997).
  3. R. Wodalski, Word 7, Tworzenie stron WWW, IDG Books.
  4. K. Dąbrowski, VRML 97, trzeci wymiar sieci, ZNI “Mikom” (1998).
  5. P. Kaczor, CorelDRAW! 8.0 PL od A do Z, ZNI “Mikom” (1998).