Publikacje
Piotr Wojciechowski

 1. Wojciechowski Piotr; Stochastyczny zapis reakcji enzymatycznej degradacji biopolimerów na przykładzie procesu hydrolizy skrobi; Materiały konferencyjne: X Międzynarodowa Wiosenna Szkoła Biotechnologii, Karpacz (1994).
 2. Kędzierski Paweł, Kowal Marek, Wojciechowski Piotr, Gancarz Roman; A computer program "CLUSTERS" for cluster analysis; Materiały konferencyjne: 3rd Conference Computers in Chemistry, Wrocław 23-26 June, 45 (1994).
 3. Noworyta Andrzej, Wojciechowski Piotr, Bryjak Jolanta; Modelowa analiza enzymatycznego procesu upłynniania skrobi; XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Materiały konferencyjne, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Właściwości materiałów, procesy membranowe, bioprocesy i bioreaktory, zagadnienia ochrony środowiska, 4, 160-165, Gdańsk (1995).
 4. Wojciechowski Piotr; Modelowanie reakcji enzymatycznej hydrolizy skrobi; Praca magisterska, Inst. Inż. Chem. PWr BI-13, Wroclaw (1995).
 5. Wojciechowski Piotr; DataTypes; Magazyn Amiga, 5 (1996).
 6. Wojciechowski Piotr; Symulowanie reakcji enzymatycznej hydrolizy polimerów; Materiały konferencyjne: 4th Conference Computers in Chemistry, 65, Polanica Zdrój, 19-21 październik (1996).
 7. Wojciechowski Piotr; Modelowanie reakcji enzymatycznej hydrolizy biopolimerów; Materiały konferencyjne: XLI Zajazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław 14-18 września (1998).
 8. Wojciechowski Piotr, Gancarz Roman; Dlaczego świat nie jest symetryczny?; Materiały konferencyjne: XLI Zajazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław 14-18 września (1998).
 9. Wojciechowski Piotr, Noworyta Andrzej; Perwaporacja przez membrany hydrofobowe; Materiały konferencyjne: XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, 3, 256, Kraków (1998).
 10. Wojciechowski Piotr, Gancarz Roman; Alicja po drugiej stronie lustra; Wiadomości Chemiczne, 52, 701-711 (1998).
 11. Piotr Wojciechowski; Modelowanie reakcji enzymatycznej degradacji skrobi ; Materiały konferencyjne: IX Ogólnopolska Szkoła Chemii "Bieszczadzka Jesień '98" w Smerku (1998).
 12. Dariusz Dudkiewicz, Piotr Wojciechowski; Udostępnianie informacji naukowych przez sieć Internet ; Materiały konferencyjne: IX Ogólnopolska Szkoła Chemii "Bieszczadzka Jesień '98" w Smerku (1998).
 13. Piotr Wojciechowski, Iwona Grad, Anna Prusek, Dariusz Dudkiewicz; Praktyczne zastosowania iteracyjnego modelu reakcji enzymatycznej degradacji skrobi ; Materiały konferencyjne: X Ogólnopolska Szkoła Chemii, Karpacz (1999).
 14. Piotr Wojciechowski, Iwona Grad; A Monte Carlo analysis of the depolymerization of linear and branched polisaccharides by single and/or multiple attack mechanism by endo- and exo-amylases ; Materiały konferencyjne: 5th Conference Computers in Chemistry, Szklarska Poręba, 1-6 lipiec (1999).
 15. Piotr Wojciechowski, Elżbieta Zienkiewicz, Antoni Kozioł, Andrzej Noworyta; Analiza modelowa kinetyki reakcji enzymatycznej hydrolizy skrobi przy udziale endo- i egzo-enzymów amylolitycznych; Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 822, 167-172 (1999).
 16. Piotr Wojciechowski, Elżbieta Zienkiewicz, Antoni Kozioł, Andrzej Noworyta; Analiza modelowa kinetyki reakcji enzymatycznej hydrolizy skrobi przy udziale endo- i egzo-enzymów amylolitycznych; Materiały konferencyjne: I Krajowy Kongres Biotechnologii, Wrocław 20-25 wrzesień (1999).
 17. Piotr Wojciechowski; Matematyczne modelowanie procesów degradacji biopolimerów na przykładzie enzymatycznej hydrolizy skrobi; Praca doktorska, Inst. Inż. Chem. PWr BI-13, Wroclaw (1999).
 18. Piotr Wojciechowski, Iwona Grad; Fuzzy logic model of starch hydrolysis by different types of enzymes attack mechanism; Materiały konferencyjne: XI Ogólnopolska Szkoła Chemii, Szklarska Poręba, 8-12 listopad (1999).
 19. Piotr Wojciechowski; Modelowanie reakcji enzymatycznej depolimeryzacji metodą Monte Carlo; Wiadomości Chemiczne, 55, 5-6, p. 474-490 (2001).
 20. Wiktor Zierkiewicz, Piotr Wojciechowski, Danuta Michalska; DFT studies of cation-pi iteraction between the alkali metal cations and para-halogenophenol; Poster in Euroconference Matrix 2001 - The chemistry and physics of matrix isolated species, Szklarska Poręba, 7-13 July (2001).
 21. Piotr Wojciechowski, Wiktor Zierkiewicz; Symulacja procesów enzymatycznej degradacji polimerów z uwzględnieniem reakcji multienzymatycznych i multisubstratowych; 1 Krajowa Konferencja Naukowa SIC'2001, Iwonicz-Zdrój, 25-27 October (2001).
 22. Piotr M. Wojciechowski, Antoni Kozioł, Andrzej Noworyta; Multienzymatic iteration model of starch hydrolysis by amylolytic enzymes; Biotechnology & Bioengeenering, 75, 5 (2001).
 23. Piotr M. Wojciechowski; Metody DFT - przykłądy zastosowań chemii obliczeniowej do prognozowania struktury i właściwości cząsteczek; XVI Ogólnopolska Szkoła Chemii, Jodłowie, 30 kwietnia - 5 maja (2002).