Opracowany na podstawie modelu program symulujący reakcję enzymatycznej degradacji skrobi umożliwia m. in.:


program skrobia.exe - wersja MS-DOS