Tytul kursu: Komputer narzedziem pracy studenta

Kod kursu: INC1004l

Numer kursu: 0362501

Wymiar (godz.): 30

Semestr: N

Jezyk: P/A

Dzien: uzg.

Czas: uzg.- uzg.

Sala: uzg.

Oferta: chemia / PPT

Liczba studentow: 6-8

Prerekwizyty: posiadanie dostepu do komputera poza zajeciami

Zaliczenie: wykonanie projektu

Program kursu:

Wstep, wymagania, ankieta(2). Podstawowe informacje o komputerze IBM PC(2).

System operacyjny DOS - wprowadzenie(2). Podstawowe Komendy DOS(2).

Nauka szybkiego pisania na klawiaturze QWERTY(2).

Praca w sieci lokalnej NOVELL(2). Poczta elektroniczna(2).

DOS -rozwiazywanie indywidualnych zadan(2). Nakladka Norton Commander(2).

NC -rozwiazywanie indywidualnych zadan(2). Praca w srodowisku

WINDOWS(2). Edytor WORD lub Chiwriter(2). Arkusz kalkulacyjny(2).

Rozwiazywanie indywidualnych zadan (2). Zaliczenia (2)

Podreczniki:

G.Grzegorczyk,....ELEMENTY INFORMATYKI-UZYTKOWANIE..,KONCEPT 1995

M.Syslo, ELEMENTY INFORMATYKI, PWN 1993

P.Norton, PROGRAMMER'S GUIDE TO THE IBM PC, Microsoft Press 1985

Tytul i program kursu w jezyku angielskim:

Computer, student's worktool

Intro, requirements, pool(2). Elementary information about IBM PC

(2). Disk operating system DOS - intro(2). Basic DOS commands(2).

Short course in fast typing (QWERTY keyboard)(2). Using NOVELL

LAN(2). Electronic mail(2). DOS - individual problem solving(2).

Norton Commander utility(2). NC - individual problem solving(2).

Acting in WINDOWS environment(2). WORD or Chiwriter text proces-

sors(2). Spreadsheet application(2). Solving individual problems

(text processor & spreadsheet)(2). Grading (2).