Podstawy projektowania stron WWW* (INC 3020l)
dr inż. Piotr Wojciechowski

* Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności informatyka chemiczna oraz studentów planujących wybrać powyższą specjalizację.

Program kursu składa się z trzech części:

  1. Zapoznanie z siecią WWW: obsługa przeglądarek stron WWW, surfowanie po sieci, usługi sieciowe, wyszukiwanie informacji naukowych w sieci Internet.
  2. Tworzenie stron WWW: składnia dokumentów HTML, obsługa edytorów HTML, umieszczanie grafiki, animacji, clipów video i dźwięków na stronach WWW, zamieszczanie dokumentów w formacie Adobe pdf, zasady obsługi serwera ftp.
  3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych: hypertekstowe dokumenty multimedialne, tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.

Tryb prowadzenia zajęć:

Dwie godziny tygodniowo: godzinne omówienie tematu zajęć + godzina samodzielnej pracy w laboratorium komputerowym pod okiem prowadzącego ćwiczenia. Warunkiem pozytywnego zaliczenia kursu jest wykonanie indywidualnego projektu lub prezentacji. Zajęcia w pracowni komputerowej 16/A2 odbywają się w środowisku Microsoft Windows 98, natomiast zajęcia w pracowni 126/C6 w środowisku Windows NT.

Wymagania wobec studentów uczestniczących w kursie:

  1. Student powinien posiadać podstawowe wiadomości związane z pracą z komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows 9x/2000/NT.
  2. Udostępnienie własnego zdjęcia do “obróbki” na zajęciach oraz posiadanie własnej dyskietki 3˝” bez wirusów!
  3. Wskazany jest dostęp do komputera poza terminem zajęć komputerowych.

Uwagi:

  1. Program kursu może ulec rozszerzeniu w związku z zainteresowaniami naukowymi studentów.
  2. Kurs nie obejmuje obsługi poczty komputerowej.
  3. Kontynuacją kursu jest przedmiot “Desk top publishing z elementami HTML” dedykowany dla studentów roku czwartego i piątego.