Aurus

Dariusz Dudkiewicz

56-400 Olesnica ul. Klonowa 10A/8

tel. 3147609

GSM: 0-601418576

Konto nr 11201678-153214 Bank Zachodni S.A. Oddzial w Olesnicy

NIP: 911-114-10-56

Mail to Aurus(aurus@polbox.com)